× Hlavní stránka Naše překlady Aktuality Blog Skupina LKCSR Skupina Hikikomori Kontakty legiekondor.cz Databáze Akichan Databáze AniDB Administration portal
× 

Zvolte typ přihlášení:Kontakty

Technická podpora
servicedesk-cs@legiekondor.cz
Adresáti: ANe; DMa; MKr
Nahlašování problémů s chodem webu
Připomínky k webu
Vedoucí projektů
anime@legiekondor.cz
Adresáti: ANe; DMa
Dotazy na překlady
Amálie Neradová [LKCSR]
ane@legiekondor.cz
Manažer projektu
ServiceDesk Technical Director
Web Admin & System Architect
Daniel Maštalka [LKCSR]
dma@legiekondor.cz
Korektor, překladatel-senior
ServiceDesk Operator
Web Admin & Head Developer
Page generated in 15 miliseconds.
Powered by Neramaštedit for PHP
Maštalka, Neradová ©2019–2024